NYTT STYRE I FHSFUnder årsmøtet på Akershus torsdag 6. mars ble det valgt nytt styre i foreningen.
Årsmøtet ble avholdt i aulaen til Forsvarsmuseet, med ca 50 fremmøtte.
Den viktigste saken var valg av nytt styre, og følgende ble valgt inn, med akklamasjon:

Leder: Liv Margareth Thorkelsen (frem til 2009)

Styremedlemmer:
- Asle Kjelsberg (gjenvalgt inntil 2009)
- Monica Mattson (gjenvalgt inntil 2009)
- Frode Flølo (ny til 2010)
- Jan Eide (ny til 2010)
- Helge Måseidvåg (ny til 2010)
- Ole Maalen (ikke på valg)
- Knut B Teige (ikke på valg)
- Marit Solveig Hærnes (ikke på valg)
- Ingjerd Schou (ikke på valg)

Ny valgkomitè:
- Per Fewang (gjenvalg)
- Elisabeth Bødtker Larsen (gjenvalg)
- Geir Harildstad (gjenvalg)
- Britt Brestrup (ny)

Revisor: Steinar Fjerdingen (gjenvalg)

Avtroppende formann Einar Michelsen mottok en velfortjent takk for sin store innsats gjennom fire år for å revitalisere foreningen.


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.

Styret i FHSF har den store glede av endelig å kunne
invitere foreningens medlemmer til foredragskveld
onsdag 03 nov kl 1800 – 2100.
Foredragsholder: FORSVARSSJEFEN, GENERAL EIRIK
KRISTOFFERSEN


Les mer


Årsmøte 2021 - Revidert regnskap

Vedlagt finner du revidert regnskap m/revisors
kommentarer.
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2021 - Valgkomiteens innstilling til valg av styre

Vedlagt finner du link til valgkomiteens innstilling til valg av
styre
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Innkalling til Årsmøte i Forsvarets høgskoleforening (FHSF) 2021 – informasjon til medlemmer

Hei alle sammen!

Da er vi kommet til mars 2021. Ett år etter at Covid-19-
pandemien slo inn over oss preges hverdagen fortsatt av
de forsiktighetsregler og begrensninger den medfører.

Les mer


Årsmøte 2021

Vedlagt finner du link til forslag til budsjett for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 906515
Site powered by WebOfficeOne ©