Foredragskveld torsdag 10 februar 2022 kl 1800 – 2030


Styret i FHSF har gleden av å kunne invitere foreningens medlemmer til
foredragskveld torsdag 10 februar 2022 kl 1800 – 2030

TEMA:
Russland – Ukraina

FOREDRAGSHOLDER: Generalløytnant Arne Bård Dalhaug (P)


FOREDRAGSHOLDER:
Vi har vært så heldige å få Generalløytnant Arne Bård Dalhaug (P) til å holde foredrag
for oss om dette særdeles høyaktuelle temaet.

Dalhaug har blant annet vært Sjef Forsvarsstaben, Sjef Militærmisjonen i Brussel og
Sjef NATO Defence College i Roma. Sist, men ikke minst i forhold til foredragets tema,
var han NK for observatørkorpset fra OSSE – øst i Ukraina i konflikten/krigen
Russland - Ukraina. Generalen har vedlikeholdt sitt kontaktnett, holder seg oppdatert
og brukes som foredragsholder om temaet i flere land.

STED:
På grunn av pandemiregler og -retningslinjer for sammenkomster, vil foredraget bli
avholdt i den større foredragssalen «Oscarsborg», hovedinngang Forsvarets
stabsskole, Bygning 10.

Oppmøte kl 1800.

Ved ankomst vil det bli servert kaffe, mineralvann og muffins eller lignende.
Foredraget avholdes fra kl. 1830 til ca kl. 2000.
Vi avslutter kvelden senest kl 2030.

PÅMELDING:

Påmeldingsfrist tirsdag 08. februar til leder@fhs-alumni.no. Ved «overbooking»
gjelder «først til mølla»-prinsippet. De som melder seg på vil få beskjed om de har
fått plass eller ikke.VEL MØTT!


Tilbake

Nyheter

Foredragskveld torsdag 13 okt. 2022 kl 1800 – 2100.

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld torsdag 13 okt. 2022 kl
1800 – 2100.

FOREDRAGSHOLDER:
Sjef KRIPOS, Kristin Kvigne

TEMA: ET KRIMINALITETSBILDE I ENDRING – EN FARE FOR
SAMFUNNSSIKKERHETEN


Les mer


Referat fra årsmøtet 2022

Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Revidert regnskap 2021

Vedlagt finner du revidert regnskap for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Budsjettforslag

Vedlagt finner du budsjettforslag for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Årsmøtesak fra styret

Vedlagt finner du årsmøtesak fra styret
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 994647
Site powered by WebOfficeOne ©