Engasjerte medlemmerDet var 50 engasjerte medlemmer på foreningens høstmøte den 23. november


Aktuell link: shareddoc/{D63639...
Høyskoleforeningen demonstrerte at den har mange erfarne folk i sine rekker og mye faglig tyngde. En fikk samtidig et levende inntrykk av at en grunnleggende mistro hersket blant mange av deltagerne på møtet om utviklingen innen forsvaret. Noen av medlemmene har tydeligvis et inntrykk av at deres livsverk blir kassert med noen av de nye reformene. En stor del av møtet artet seg som en sammenhengende kanonade av kritikk mot talsmannen for det avtroppede regimet i FD under Kristin Krohn Devold, tidl. statssekretær Bård Glad Pedersen. Statssekretæren tok den kraftige motbør med fatning og fremførte uanfektet sin sak. Møtet antyder en dyp tillitskrise mellom myndighetene og en stor del av dagens forsvarsvenner. Det nye og uvante er at kritikken retter seg like mye mot Høyre som mot den politiske venstresiden. For første gang ser det ut til at Høyres politikk er blitt sterkt omstridt blant forsvarsvenner. Møtet etterlot et bilde av en forening der en stor del av medlemmene er dypt usikre på retningen på dagens forsvarspolitikk.

Panelet bestod av Per Ove Width (Frp), Ragnhild Mathisen (A) politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet og Bård Glad Pedersen, tidl statssekretær i Forsvarsdepartementet.
Som debattleder var Ulf Andenæs, Aftenposten


Tilbake

Nyheter

Referat fra årsmøtet 2022

Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Revidert regnskap 2021

Vedlagt finner du revidert regnskap for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Budsjettforslag

Vedlagt finner du budsjettforslag for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Årsmøtesak fra styret

Vedlagt finner du årsmøtesak fra styret
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Valgkomiteens innstilling

Vedlagt finner du valgkomiteens innstilling
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 980545
Site powered by WebOfficeOne ©