”Vår samfunnssikkerhet”


Vår samfunnssikkerhet er en ny messe av året. Den vil bli arrangert på Exporama Senteret 4. – 6. oktober 2006. Bak arrangementet står Norges Forsvarsforening og Kvinners Frivillige Beredskap i samarbeid med Exporama Senteret.Aktuell link: http://195.26.0.6...
Messen vil inneholde to hovedelementer:

En konferansedel som går over tre dager og tar for seg
en rekke aktuelle temaer innen samfunnssikkerhet.

Se eget konferanseprogram på nettsidene til Norges Forsvarsforening (klikk på linken ovenfor).

En utstillingsdel hvor næringslivet kan få presentere sine produkter og ideer for planleggere og brukere.
Norges Forsvarsforening har hovedansvaret for konferansen som vil være rettet mot sentrale aktører innen samfunnssikkerhetssektoren, politikere og næringsliv.

Det vil bli lagt stor vekt på å skape sammenheng mellom konferansen og utstillingen samt kommunikasjon mellom deltagere.
Målgruppen for arrangementet er aktører innen samfunnssikkerhetssektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå, etater med faglig ansvar innen samfunnssikkerhet, frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer, politikere og næringsliv.


Tilbake

Nyheter

Referat fra årsmøtet 2022

Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Revidert regnskap 2021

Vedlagt finner du revidert regnskap for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Budsjettforslag

Vedlagt finner du budsjettforslag for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Årsmøtesak fra styret

Vedlagt finner du årsmøtesak fra styret
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Valgkomiteens innstilling

Vedlagt finner du valgkomiteens innstilling
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 978993
Site powered by WebOfficeOne ©