NY SJEF FOR FORSVARETS SKOLESENTERFlaggkommandør Arne Røksund ble 1. september utnevnt til kontreadmiral i Sjøforsvaret, og blir beordret til stillingen som sjef for Forsvarets skolesenter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.


Aktuell link: http://www.mil.no...
Flaggkommandør Arne Røksund er 47 år (født 12. juni 1959). Han har gjennomført Sjøkrigsskolens operative linje, Sjøforsvarets stabsskole I og Collège interarmées de defense, Frankrike, i tillegg til en rekke fagrelaterte kurs i inn- og utland. Av sivil utdannelse innehar han graden Dr.art. i historie. I tillegg har han lavere nivås utdannelse innen psykologi, bedriftsøkonomi og statsvitenskap. Han ble utnevnt til flaggkommandør 1. april 2005.

Flaggkommandør Arne Røksund har i tillegg til variert tjenesteerfaring innen egen forsvarsgren, blant annet vært organisasjonssekretær, redaktør og informasjonsleder i Befalets fellesorganisasjon, militærstipendiat ved Forsvarets høgskole/Institutt for forsvarsstudier, prosjektoffiser ved Forsvarets forskningsinstitutt, assisterende hovedlærer strategi og fellesoperasjoner ved Forsvarets stabsskole, senior stabsoffiser i Forsvarets overkommando/Sentralstaben/Strategi- og langtidsplanavdelingen, sekretær i utredningen om Forsvarets ledelses- og kommandoapparat under Forsvarsdepartementet og prosjektleder ny/revidert befalsordning. Han har videre tjenestegjort som stipendiat ved Forsvarets skolesenter/Institutt for forsvarsstudier, som seksjonsleder i Forsvarsdepartementet i seksjon for Personellpolitikk og siden 1. april 2005 som sjef for Forsvarets stabsskole.


Tilbake

Nyheter

Årsmøte 2023 - Revisors erklæring

Vedlagt finner du revisors erklæring angående FHSFs
regnskap for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Fortsatt ledige plasser på foredragskveld og årsmøte i FHSF 16 mars 2023

Tid: Torsdag 16. mars 2023, kl 18:00 – 21:00
Sted: Forsvarets høgskole – foredragssal (bygning 14)

Les mer


Årsmøte 2023 - Dagsorden

Vedlagt finner dagsorden for årsmøtet
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2023 - Årsberetning

Vedlagt finner du årsberetning for FHSF
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2023 - Valgkomiteens innstilling

Vedlagt finner du valgkomiteens innstilling
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 1046868
Site powered by WebOfficeOne ©