LUNSJSEMINARET FLYTTET PGA STRÅLINGSFARE


Pga programendringer for TK-32 måtte lunsjseminaret om :”Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten” ved Truls Tønnessen fra FFI flyttes til torsdag 5. oktober kl 1530-1630.
Årsaken til endringen er at TK-32 skulle ha besøkt atomreaktoren på Kjeller, men der var det som kjent et uhell nylig. Derfor måtte programmet endres, og TK-32 ville ikke være til stede på FHS på tirsdag 3. oktober. Enkelt sagt var det kanskje strålingsfaren som førte til endringen! Lunsjseminaret blir således heller et "middagsseminar", og avholdes torsdag 5. oktober 06 kl 1530-1630. Stedet er fortsatt Forsvarsmuseets auditorium. Det blir ikke middag, men enkel servering.


Tilbake

Nyheter

Referat fra årsmøtet 2022

Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Revidert regnskap 2021

Vedlagt finner du revidert regnskap for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Budsjettforslag

Vedlagt finner du budsjettforslag for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Årsmøtesak fra styret

Vedlagt finner du årsmøtesak fra styret
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Valgkomiteens innstilling

Vedlagt finner du valgkomiteens innstilling
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 979074
Site powered by WebOfficeOne ©