Høstseminar 16. november


Foreningen arrangerer høstseminar torsdag 16. november om NATO i endring.
Dette er et uttrolig spennende tilbud for våre medlemmer.Aktuell link: shareddoc/{EAD7F1...
Seminaret vil inneholde militære og politiske forhold, den endringsprosess som foregår og hvorfor denne er så nødvendig.
Vi får i tillegg høre hvordan andre land har løst sine utfordringer med endringsprossesene.
Se vedlagte spennende program.


Tilbake

Nyheter

Referat fra årsmøtet 2022

Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Revidert regnskap 2021

Vedlagt finner du revidert regnskap for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Budsjettforslag

Vedlagt finner du budsjettforslag for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Årsmøtesak fra styret

Vedlagt finner du årsmøtesak fra styret
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Valgkomiteens innstilling

Vedlagt finner du valgkomiteens innstilling
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 980546
Site powered by WebOfficeOne ©