Årsmøte 2008 torsdag 6. mars


FHSF Årsmøte 2008 avholdes torsdag 6. mars i Forsvarsmuseets aula kl 1745


Aktuell link: /intranett/doc_ar...
Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Styret har igjen gleden av å innkalle til årsmøte og medlemsmøte med foredrag og sosialt samvær.
Tid: Torsdag 6. mars 2008 kl 1745
Sted: Forsvarsmuseets aula

Etter årsmøtedelen er avsluttet, ca 1930, vil vi ta for oss et tema som tør være av interesse;

” LTP og nordisk samarbeid – nye trender i forsvarssamarbeidet”
Innleder er Kontreadmiral Arne Røksund, FD IV

Norsk - svensk forsvarssamarbeid sett fra et svensk ståsted
Svensk forsvarsattaché i Norge Ingemar Gustafsson
Det er lagt opp til følgende tidsskjema:
1745 Kaffe/te og vafler i Forsvarsmuseets aula
1815 – 1915 Årsmøte.
1930 – 2030 Foredrag

2030 – 2100: Spørsmål og diskusjon på temaet


Av hensyn til arrangementet, bespisningen og adgangskontrollen, meld fra om du kommer helst ved Påmeldings knappen på hjemmesiden, eller til sekretæren.

Dagsorden

1. Konstituering (valg av ordstyrer og referent)
- godkjenning av innkalling
- godkjenning av dagsorden
- valg av møteleder/ordstyrer
- valg av referent
- valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

2. Styrets årsberetning for 2007

3. Regnskap for 2007

4. Vedtektsendringer

5. Fastsettelse av medlemskontingent
Styrets forslag til vedtak er – kontingenten forblir uendret.

6. Budsjett 2008


7. Valg: (ved valgkomiteen)

- leder, styremedlemmer og eventuelt vararepresentanter til styret
- revisor med vararepresentant
- valgkomité


Tilbake

Nyheter

Referat fra årsmøtet 2022

Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Revidert regnskap 2021

Vedlagt finner du revidert regnskap for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Budsjettforslag

Vedlagt finner du budsjettforslag for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Årsmøtesak fra styret

Vedlagt finner du årsmøtesak fra styret
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Valgkomiteens innstilling

Vedlagt finner du valgkomiteens innstilling
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 978961
Site powered by WebOfficeOne ©