Medlemsmøte onsdag den 10. desember. Foredragsholderne fikk svært gode tilbakemeldinger av møtedeltagerne.


”Overvåkning i det moderne samfunnet”Program:

"Hva finnes av overvåkningssystemer i det moderne samfunn, og hvem kontrollerer disse?"
v/ Christine Hafskjold, prosjektleder Samfunnssikkerhet, overvåkning og personvern, Teknologirådet

”Varslingssystem for digital infrastruktur”
v/Pål Arne Hoff, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

”Overvåkningssystemer og næringslivet”
v/ Kim Ellertsen, Direktør, Næringslivets sikkerhetsråd

” FRA-loven og dens konsekvenser for oss her i Norge”
v/ Leif T. Aanensen, avdelingsdirektør, Tilsyns- og sikkerhetsavdelingen, Datatilsynet


Tilbake

Nyheter

Referat fra årsmøtet 2022

Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Revidert regnskap 2021

Vedlagt finner du revidert regnskap for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Budsjettforslag

Vedlagt finner du budsjettforslag for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Årsmøtesak fra styret

Vedlagt finner du årsmøtesak fra styret
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Valgkomiteens innstilling

Vedlagt finner du valgkomiteens innstilling
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 979020
Site powered by WebOfficeOne ©