Årsmøte Forvarets høgskoleforening torsdag 25. mars 2010, kl 18:00


Alle medlemmer i Forsvarets høgskoleforening inviteres til årsmøte torsdag 25.mars kl 1800 i gamle Krigsskolens lokaler, Tollbugata 10, Oslo.
Saker til årsmøte må være styret i hende senest 1. mars 2010.


Se link: DagsordenAktuell link: /intranett/doc_ar...
Etter årsmøtets slutt, vil det bli et foredrag over følgende tema:
”Fremtidige utfordringer i Forsvaret og i etterretningssammenheng” ved sjefen for Forsvarets etterretningstjeneste generalløytnant Kjell Grandhagen
Påmelding til årsmøtet skjer på Forsvarets høgskoleforenings hjemmeside:
http://fhs-alumni.no
http://forsvaretshogskoleforening.no
Velg "Påmelding/Innmelding"


Med vennlig hilsen
for Forsvarets høgskoleforening

Liv Margareth Thorkelsen
Leder


Tilbake

Nyheter

Referat fra årsmøtet 2022

Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Revidert regnskap 2021

Vedlagt finner du revidert regnskap for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Budsjettforslag

Vedlagt finner du budsjettforslag for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Årsmøtesak fra styret

Vedlagt finner du årsmøtesak fra styret
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Valgkomiteens innstilling

Vedlagt finner du valgkomiteens innstilling
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 979084
Site powered by WebOfficeOne ©