Folk og Forsvar inviterer til studieturer


Forsvarets høgskoleforening er en av Folk og Forsvars medlemsorganisasjoner. Våre medlemmer kan derfor søke om å delta på disse studieturene.

Turene går til:
Brussel, 21.-23. mars
Wien, 23.-26. april
USA, 5.-13. mai

Egenandelen for turene er henholdsvis:
kr 2.500 for turen til Brussel,
kr 3.500 for turen til Wien
kr 7.500 for turen til USA

Medlemmer av Forsvarets høgskoleforening som er interessert i å delta bes sende en kortfattet søknad, der man forteller litt om sin bakgrunn og interesse for turen.

Søknaden sendes til Folk og Forsvar; e-post mkm@folkogforsvar.no innen 24. februar (for turen til Brussel) og innen 15. mars for turene til Wien og USA.

Søknaden merkes med ditt medlemmsnummer i Forsvarets høgskoleforening (dette står på medlemskortet).


Tilbake

Nyheter

Referat fra årsmøtet 2022

Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Revidert regnskap 2021

Vedlagt finner du revidert regnskap for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Budsjettforslag

Vedlagt finner du budsjettforslag for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Årsmøtesak fra styret

Vedlagt finner du årsmøtesak fra styret
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Valgkomiteens innstilling

Vedlagt finner du valgkomiteens innstilling
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 979011
Site powered by WebOfficeOne ©