Oslo Forsvarsforening inviterer FHS Alumnis medlemmer til foredrag med forsvarssjefenOnsdag 5. november kl. 1700 kommer forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til Oslo Forsvarsforening for å snakke om de utfordringer han møter som FSJ.

Møtet avholdes i Eldorado Bokhandel (gml Eldorado Kino) i Torggata 9.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret, med et Russland som viser stadig flere tegn på aggresjon og et NATO som er underfinansiert og underfokusert på nordområdene. Teknologisk utvikling og utvikling i taktiske stridsmetoder har ført til at varslingstiden har gått ned og tid til forberedelser og opptrening følger samme vei. Forsvarsminister Ine Marie Eriksen har på denne bakgrunn bedt forsvarssjefen om et fagmilitært råd for hvordan Forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene. Admiral Bruun-Hanssen vil gi oss innsikt i de problemstillinger som dette rådet må takle og snakke om status for Norges forsvar og dagens utfordringer.
Han vil også ta for seg hvordan han planlegger arbeidet med forsvarsstudien som skal være klar i 2015. Oslo
Forsvarsforening har óg invitert tidligere politisk redaktør i Aftenposten Kjetil Dragnes og forsker ved Sjøkrigsskolen og NUPI Ståle Ulriksen for å kommentere forsvarsjefens uttalelser. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål fra salen.


Tilbake

Nyheter

Referat fra årsmøtet 2022

Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Revidert regnskap 2021

Vedlagt finner du revidert regnskap for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Budsjettforslag

Vedlagt finner du budsjettforslag for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Årsmøtesak fra styret

Vedlagt finner du årsmøtesak fra styret
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Valgkomiteens innstilling

Vedlagt finner du valgkomiteens innstilling
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 979010
Site powered by WebOfficeOne ©