Årsmøte for 2015 avholdes torsdag 26. mars kl 1800Førsteamanuensis Terje Knutsen vil holde foredrag om konflikten i Ukraina. Etter årsmøte og foredrag blir det hyggelig samvær med enkel servering. Årsmøtet gjennomføres i foredragssalen på Forsvarets høgskole.

Følg lenken for dokumentene til møtet.Aktuell link: /intranett/doc_ar...

Førsteamanuensis Terje Knutsen er ansatt ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og er blant dem som har vært å se og lese om i media angående Ukraina konflikten. Sammen med professorene Jonas Linde og Frank Aarebrot forsker Knutsen på øst-europeisk politikk ved Institutt for sammenliknende politikk. Han tok doktorgraden med avhandlingen The Democratisation of Eastern Europe, 1989-2004. From Communism to EU Membership i 2009. Han har også vært medredaktør på og -forfatter av boken The Handbook of Political Change in Eastern Europe, som kom ut i tredje utgave i 2013.

Til daglig foreleser Knutsen om øst-europeisk politikk ved Institutt for sammenliknende politikk og ved det norske universitetssenteret i St. Petersburg, hvor han ble ansatt i en 20 prosents førsteamanuensis II-stilling i februar i 2014.


Tilbake

Nyheter

Referat fra årsmøtet 2022

Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Revidert regnskap 2021

Vedlagt finner du revidert regnskap for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Budsjettforslag

Vedlagt finner du budsjettforslag for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Årsmøtesak fra styret

Vedlagt finner du årsmøtesak fra styret
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Valgkomiteens innstilling

Vedlagt finner du valgkomiteens innstilling
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 978997
Site powered by WebOfficeOne ©