FOLK OG FORSVAR Halvårsprogram for våren 2013

FOLK OG FORSVAR      Halvårsprogram for våren 2013  

 

TIL MEDLEMSORGANISASJONENE*
SEMINARPROGRAM 1. HALVÅR 2013*
** **
Folk og Forsvar har gleden av å invitere medlemsorganisasjonene våre til å
delta med lokale representanter på vårens sikkerhetspolitiske seminarer.

Hensikten med seminarene er å spre kunnskap om norsk forsvars- og
sikkerhetspolitikk, herunder vårt militære forsvar og sentrale aspekter ved
samfunnssikkerhet og beredskap.
** **
De sikkerhetspolitiske seminarene går over én dag, med start kl. 0900 og
avslutning ca. kl. 1500.
** **
Programmet for det enkelte seminar kan variere noe, men vil normalt omfatte
bl.a. følgende foredrag: "Er Norge et sikkert samfunn?”, ”Norge som
internasjonal aktør i en global verden – hvordan kan vi påvirke?”, ”Norges
viktigste samarbeidspartnere – FN. OSSE, NATO og EU”, ”Forsvaret som
sikkerhetspolitisk verktøy” og ”Aktuelt tema”.
** **
Deltakere på de sikkerhetspolitiske seminarene vil hovedsakelig komme fra
de videregående skoler, ungdomsorganisasjoner i området og representanter
fra noen av våre 73 landsomfattende medlemsorganisasjoner. Forsvaret,
stats- og fylkesforvaltningen og nærliggende kommuner og institusjoner med
tilknytning til totalforsvaret er også invitert
** **
Vi tar sikte på 60 - 80 deltakere på hvert seminar.
** **
Vi ser gjerne at en ved uttak av deltakere får en rimelig fordeling mellom
kvinner og menn. Det er ingen seminaravgift, og det serveres lunsj. Vi gjør
oppmerksom på at deltakerne selv må dekke sine reiseutgifter i forbindelse
med seminarene. Påmelding tas imot så langt plassen rekker.
** **
Påmelding av deltakere (navn, postadresse) sendes til Folk og Forsvars
kontor via telefax, e-mail torill@folkogforsvar.no eller telefon helst tre
uker før seminarstart. Program med deltakerliste vil så bli sendt
deltakerne direkte.


Med vennlig hilsen

FOLK OG FORSVAR


Adresse: Arbeidersamfunnetsplass 1 C, 0181 Oslo****

Tlf.: 22 98 83 60, Faks: 22 98 83 61, E-mail: post@folkogforsvar.no,
Hjemmeside: www.folkogforsvar.no ****

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHETSPOLITISKE SEMINARER 1. HALVÅR 2013


 

SIKKERHETSPOLITISKE SEMINARER 1. HALVÅR 2013 

”Sikkerhetspolitikk Norge, Europa og Verden” 

 

 

AKERSHUS, 23. januar 2013 Forsvarsmuseets Aula, Akershus Festning 

 

OSLO, 24. januar 2013 Forsvarsmuseets Aula, Akershus Festning 

SKIEN, 30. januar 2013 Clarion Collection Hotel Bryggeparken 

 

KRISTIANSAND, 31. januar 2013 Radisson Blu Caledonien Hotel 

 

ALTA, 05. februar 2013 Thon Hotel Alta 

 

MOSS, 07. februar 2013 Moss Hotel 

 

TRONDHEIM, 13. februar 2013 Thon Hotel Augustin 

 

STEINKJER, 14. februar 2013 Quality Hotel Grand Steinkjer 

 

DRAMMEN, 19. februar 2013 First Hotel Ambassadeur 

 

BERGEN, 21. februar 2013 First Hotel Marin 

 

OTTA, 26. februar 2013 Norlandia Otta Hotel 

 

ELVERUM, 27. februar 2013 Thon Hotel Elverum 

 

ÅLESUND 07. mars 2013 Rica Parken Hotel 

 

SOGNDAL, 12. mars 2013 Quality Hotel Sogndal 

 

FAUSKE, 19. mars 2013 Fauske Hotell 

 

BRØNNØYSUND, 20. mars 2013 Thon Hotel Brønnøysund 


 


Nyheter

Foredragskveld torsdag 13 okt. 2022 kl 1800 – 2100.

Styret i FHSF har gleden av å invitere foreningens
medlemmer til foredragskveld torsdag 13 okt. 2022 kl
1800 – 2100.

FOREDRAGSHOLDER:
Sjef KRIPOS, Kristin Kvigne

TEMA: ET KRIMINALITETSBILDE I ENDRING – EN FARE FOR
SAMFUNNSSIKKERHETEN


Les mer


Referat fra årsmøtet 2022

Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Revidert regnskap 2021

Vedlagt finner du revidert regnskap for 2021
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Budsjettforslag

Vedlagt finner du budsjettforslag for 2022
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Årsmøte 2022 - Årsmøtesak fra styret

Vedlagt finner du årsmøtesak fra styret
Aktuell link:/intranett/doc_ar...


Nyhetsarkiv

Antall besøk:: 994666
Site powered by WebOfficeOne ©